Tel.: 0903 714 791 • E-mail: dekorum@dekorum.sk

Dekorum, s.r.o.

výroba plakiet, darčekov a artefaktov s logom alebo erbomInštukcie k tlači listín

 

V počítači, napr. v programe Word si podľa potreby vytvoríte ľubovoľný text. Pre vhodné rozloženie textu do rámika doporučujeme využiť nasledujúce šablóny:

Šablóna KOMENSKÝ 16x16 cm (doc)

Šablóna KOMENSKÝ A4 (doc)

 

Editovaním šablón si vytvorte text podľa vašich potrieb.

Listina 16x16cm

Tento druh listín dodávame k plaketám adjustovaným do kaziet 16x16cm.

Vkladanie lístín 16x16 do tlačiarne

Vkladanie lístín 16x16 do tlačiarne

Na každom hárku sú naznačené dva rámiky. Vytvorte si text pre prvú listinu. Následne vložte listinu do tlačiarne, akoby to bol štandardný hárok A4 a zahájte tlač prvej listiny.
Druhú listinu vytlačíte tak, že hárok vložíte do tlačiarne podľa obrázku.

Pred tlačou si ešte prekontrolujte nastavenie okrajov dokumentu: Hore: 2cm • Dolu: 1,5cm • Vľavo: 4cm • Vpravo: 4cm • Na väzbu: 0cm.

(Doporučujeme, aby ste si tlač najskôr odskúšali na bežný papier.)

Listina A4

Tento druh listín doporučujeme k plaketám adjustovaným na závesnom štíte.

Formát listiny je totožný so štandardným formátol listu papiera A4. Preto aj tlač textov je rovnaká ako pri bežnej tlači.