Tel.: 0903 714 791 • E-mail: dekorum@dekorum.sk

Dekorum, s.r.o.

výroba plakiet, darčekov a artefaktov s logom alebo erbomOrientačný systém MISTRÁL-M2

 

Orientačný systém pomáha návštevníkom obce k rýchlej orientácii (ulice, dôležité objekty). Poskytuje komplexné informácie o zariadeniach športu, kultúry a rôznych aktivitách v obci.

 

Hlavné argumenty, prečo sa rozhodnúť práve pre tento systém:

 

BEZPLATNE A NEZÁVÄZNE Vám vypracujeme projektovú štúdiu.

Ak je vo vašich plánoch vybudovanie orientačného systému vo vašej obci a prejavíte záujem o spoluprácu, pomôžeme vám uskutočniť váš zámer.

Čo k tomu od vás potrebujeme:

Priamo do mapky vašej obce jednoduchým spôsobom vyznačte a očíslujte miesta jednotlivých obecných objektov tak, ako sú reálne v teréne.

vzorová predloha mapky s legendou

Legenda

K mapke priložte očíslovaný zoznam objektov ktoré chcete do systému zaradiť. Mapku a zoznam s význačnými údajmi nám zašlite na našu poštovú adresu. Vami vyznačené údaje zakomponujeme do štúdie. V štúdii vyznačíme lokálne body, miesta na ktorých by mohli byt osadené stĺpy – nosiče smerových informačných tabuliek. K jednotlivým stĺpom navrhneme optimálny počet tabuliek tak, aby bol systém funkčný a spĺňal potrebné kritériá. Predmetnú štúdiu vám zašleme na Vaše posúdenie. Zároveň Vám zašleme aktuálny cenník produktov, aby ste si mohli vykalkulovať približné náklady. Sami sa presvedčíte, že sa nejedná o veľkú sumu, ktorá by narušila rozpočet obce. Po vašom vyjadrení a upresnení údajov vám následné môžeme vypracovať finálny projekt, v ktorom zohľadníme vaše doplňujúce údaje. Upresníme počet stĺpov a smerových tabuliek. Na tabuľkách už budú vyznačené konkrétne názvy objektov, subjektov a smerovanie šípok k jednotlivým cieľom. Finálny projekt bude relevantným podkladom na realizáciu orientačného systému vo Vašej obci.

Dodacia lehota: 3 - 4 týždne. Vyhotovenie: demont.

Doprava produktov: špedičná služba - franko príjemca. Spôsob úhrady - faktúra.

Bonus: k prvkom orientačného systému dodávame bezplatne šablónu - pomôcka pri montáži smerníkov, vrtáky a montážny nadstavec na vŕtačku.

Nie sme plátcami DPH - ceny sú konečné.